Дългосрочни програми     Краткосрочни програми     Лятна банкова академия     Конференции  


Краткосрочни модулни програми


Подробна информация за семинари на Международен банков институт през текущата 2019 г. можете да намерите в рубриката Календар

!!!ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР!!!

В тази рубрика можете да намерите информация за проведени краткосрочни модулни програми.

• Банкови сделки и банкови операции
• Търговско финансиране
• Международни разплащания
• Езиково обучение
• Семинари: Касови валутни операции и Наредба 18 на БНБ

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design