Дългосрочни програми     Краткосрочни програми     Лятна банкова академия     Конференции  

Програми

 

   
   

   В стратегически план МБИ концентрира своите усилия върху изграждане и развиване на базисни компетенции, гарантиращи успеха и професионалната сигурност на отделния банков специалист и на банковите институции като цяло:
   • Специализирани компетенции /банково дело/
   • Социални компетенции /мениджмънт, комуникация, работа в екип/
   • Операционни компетенции /продажбени умения, управление на качеството/
   Включените в каталога теми се предлагат както публично за всички банки, така и за вътрешнобанково обучение.

Екипът на Международен банков институт има удоволствието официално да обяви старта на ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ от 1 май 2017 г.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design