ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

(Регистрационна карта-Дистанционен курс по Финансов анализ)

(Регистрационна карта-Дистанционен курс по Наредба 18)

ТЪРГОВСКИ БАНКИ

ПАРТНЬОРИ НА МБИ

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДРУГИ

 

ТЪРГОВСКИ БАНКИ
Банки, лицензирани в Република България:  
Банка ДСК EАД www.dskbank.bg
УниКредит Булбанк АД www.bulbank.bg
Обединена българска банка АД www.ubb.bg
Юробанк България АД www.postbank.bg
Райфайзенбанк (България) ЕАД www.rbb.bg
Сосиете Женерал Експресбанк АД www.sgeb.bg
Алианц Банк България АД

http://bank.allianz.bg

Банка Пиреос България АД

www.piraeusbank.bg

Ти Би Ай Банк EАД www.tbibank.bg
Първа инвестиционна банка АД www.fibank.bg
СИБАНК EАД www.cibank.bg
Търговска банка Виктория ЕАД

www.tbvictoria.bg

Българо - американска кредитна банка АД www.bacb.bg
ПроКредит Банк (България) EАД www.procreditbank.bg
Търговска Банка Д АД www.dbank.bg
Токуда Банк АД www.tcebank.com
Инвестбанк АД

www.ibank.bg

Централна кооперативна банка АД www.ccbank.bg
Общинска банка АД www.municipalbank.bg
Българска банка за развитие АД

www.bdbank.bg

Интернешънъл Асет Банк АД www.iabank.bg
Тексим Банк АД www.teximbank.bg
Клонове на чуждестранни банки в Република България:  
ИНГ Банк Н.В. – клон София www.ing.bg
Ситибанк Европа АД - клон България www.citibank.com/bulgaria
БНП Париба С.А. – клон София www.bnpparibas.bg
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

www.ziraatbank.bg

Ишбанк АГ – клон София www.isbank.bg

 

ПАРТНЬОРИ НА МБИ
Американска агенция за международно развитие www.usaid.gov
Аск Груп, Великобритания www.askeurope.com
Асоциация на търговските банки, България www.acb.bg
Българска Народна Банка www.bnb.bg
Департамент за международно развитие, Великобритания www.dfid.gov.uk
Европейска мрежа за банково обучение www.ebtn.com
Кей Пи Ем Джи Консултинг www.kpmg.com
Национална банка на Република Македония www.nbrm.gov.mk
Учебен банков център - Париж, Франция www.cfpb.fr

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Африка
Южноафрикански банков институт www.iob.co.za
 
Европа
Банков институт, Чехия www.bivs.cz
Банков институт, Шотландия www.ciobs.org.uk
Бакова академия на Гданск, Полша www.gab.com.pl
Белгийска академия по банково дело www.bbacademy.be
Варшавски институт по банково дело, Полша www.wib.org.pl
Германска банкова академия www.bankakademie.de
Глобъл Инвестор, Великобритания www.global-investor.com
Гръцки банков институт www.hba.gr
Европейска мрежа за банково обучение www.ebtn.com
Институт по банково обучение към Национална банка на Словакия www.nbs.sk
Институт по банково обучение, Люксембург www.ifbl.lu
Институт по банково обучение, Португалия www.ifb.pt
Институт по управление и развитие на персонала, Великобритания www.cipd.co.uk
Институт по финанси - Амстердам, Холандия www.aif.nl
Институт по финансови услуги, Великобритания (предишно име: Институт по банково дело) www.cib.org.uk
Ирландски институт по банково дело www.instbank.ie
Испански институт по финансово обучение www.ieffinances.org
Италианска асоциация на банкерите www.abi.it
Международен учебен център по банки и финанси, Полша www.isbf.katowice.pl
Международен учебен център по банково дело, Унгария www.itcb.hu
Национален учебен център за банкови служители в Украйна www.nctbpu.org.ua
Румънски банков институт www.starnets.ro/ibr-rbi/
Руски международен банков институт www.ibi.spb.ru
Сити Юнивърссити, България www.cityu.bol.bg
Холандски институт по банково и застрахователно дело и капиталови пазари www.nibesvv.nl
Център за обучение по банково дело, Франция www.cfpb.fr
 
Близкият изток
Институт по банково обучение, Кувейт www.kibs.org
 
Северна Америка
Американски институт по банково дело - Вирджиния www.virginiaaib.org
Американски институт по банково дело, Банков факултет www.aibny.edu
Американско дружество за обучение и развитие www.astd.org
Институт по финанси - Ню Йорк, САЩ www.nyif.com
Канадски банков институт www.icb.org
Сити Юнивърссити, САЩ www.cityu.edu
Център за финансови услуги ( Американска асоциация по мениджмънт), САЩ www.amanet.org
Център по финансово обучение - Западни щати, САЩ www.cftws.org

 

ДРУГИ
Алианц България Холдинг www.allianz.bg
Асоциация на американските банкери www.aba.com
Асоциация на британските банкери www.bba.org.uk
Банков надзор, САЩ www.occ.treas.gov
Бундесбанк www.bundesbank.de
Българо - американски инвестиционен фонд www.baefinvest.com
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси www.bhrmda.orbitel.bg
Датска асоциация на банкерите www.finansraadet.dk
Интерпол, САЩ www.interpol.int
Канадска асоциация на банкерите www.cba.ca
Международен валутен фонд www.imf.org
Министерство на финансите на САЩ www.ustreas.gov
Национална банка на Австия www.oenb.at
Национална банка на Великобритания www.bankofengland.co.uk
Национална банка на Испания www.bde.es
Национална банка на Италия www.bancaditalia.it
Национална банка на Финландия www.bof.fi
Национална банка на Франция www.banque-france.fr
Турска банкова асоциация www.tbb.org.tr
Финландска асоциация на банкерите www.pankkiyhdistys.fi
Фонд за гарантиране на влоговете в банките www.dif.bg
Швейцарска асоциация на банкерите www.swissbanking.org

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design