Печатни издания     Видеоматериали     CD-ROM  

ПРАВИЛНИК НА
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР / БИБЛИОТЕКА

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ / СТУДЕНТИ /

 

 

 • ТАКСА АБОНАМЕНТ (с ДДС):
                              - едногодишен абонамент    
                              - шестмесечен абонамент        
                              - тримесечен абонамент

84.00 лв.
42.00 лв.
21.00 лв   

 • НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
  Таксата за индивидуален абонамент се заплаща в брой или по банков път, адресирана до: Централна кооперативна банка АД
  клон Дондуков
  Банков код (BIC): CECBBGSF
  Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  ДДС сметка №: BG52 CECB 9790 9041 5874 00
  Копие от платежното нареждане се прилага при регистрация. • ЗАПИСВАНЕ:
  Всички клиенти получават индивидуална читателска карта.
  Записването в библиотеката и издаването на читателска карта се осъществява при представяне на лична карта и снимка.

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЦЕНОРАЗПИС:
                              
        
                              - наем на CD (без книга)1.20 лв.

 • УСЛОВИЯ:

  След издаването на читателска карта, всеки последващ достъп до Библиотеката е възможен единствено с тази карта.

  Читателските карти са индивидуални и непрехвърляеми.

  Читателите могат да заемат до две книги едновременно за срок от две седмици, и CD ( без книга ) за седем календарни дни.

  Първоначалният наемен период за книги може да бъде продължен с още две седмици. Съответният срок за удължаване на наемния период за CD ( без книга ) е седем календарни дни.

  Читателят може да заеме материала отново, но не по-рано от три месеца след изтичане на първия удължен наемен период.

  Искането за наемане или удължаване на срока трябва да се направи един ден предварително на тел. 986 1854, или на място в Информационния център. Най-късно на следващия ден ще бъдете информирани за наличността на исканите от Вас материали или възможност за подновяване на срока.
  Наемането на материала се вписва в заемен формуляр, който се подписва от читателя.

  Материали (речници, енциклопедии), отбелязани с червен маркер, не могат да бъдат заемани, а се ползват единствено в Информационния център.

 • ГЛОБИ:

  Глобата за просрочена книга, CD или дискета е 3 лева на ден за всеки един материал.

  Глобата за повредена или изгубена книга, CD или дискета е съответната покупна цена на материала по курса на БНБ за деня.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design