Печатни издания     Видеоматериали     CD-ROM  

ПРАВИЛНИК НА
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР / БИБЛИОТЕКА

НЕ-ЧЛЕНОВЕ

 

 

 • УСЛУГИ И ЦЕНОРАЗПИС:
                              
        
                              - наем на CD (без книга)


6.00 лв.

 • УСЛОВИЯ:

  Не-членовете на Библиотеката могат да заемат до две CD ( без книга ) за седем календарни дни.

  Първоначалният наемен период заCD ( без книга ) може да бъде продължен с още седем календарни дни.

  Материалът може да се заеме отново, но не по-рано от три месеца след изтичане на първия удължен наемен период.

  Искането за наемане или удължаване на срока трябва да се направи един ден предварително на тел. 986 1854, или на място в Информационния център. Най-късно на следващия ден ще бъдете информирани за наличността на исканите от Вас материали или възможност за подновяване на срока.

  Наемането на материала се вписва в заемен формуляр, който се подписва от не-члена.


 • ГЛОБИ:

  Глобата за просрочен CD е 3 лева на ден.

  Глобата за повреден или изгубен CD е съответната покупна цена на материала по курса на БНБ за деня..

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design