Печатни издания     Видеоматериали     CD-ROM  

Библиотека / Информационен център

 

БИБЛИОТЕКАТА / ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на "Международен банков институт" ООД, въведен в края на април 2003 година. Набирането на материали и организацията на дейността се осъществява с финансовата подкрепа на на Американската агенция за международно развитие и препоръките от страна на изпълнителни директори, консултанти, участници в курсовете и програмите на МБИ, лектори и университетски преподаватели.
Информационният център предлага професионално подбрана специализирана икономическа литература, разпределена в 14 категории в областите Банково дело, Финанси, Застраховане, Малки и средни предприятия, Мениджмънт, Стратегическо планиране, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Обучение и самоусъвършенстване. Наличните материали надхвърлят 300 заглавия и са в разнообразна форма - печатни материали, електронни носители ( CD-ROM и дискети ) и видео материали на различни езици - английски, български и руски език.


УСЛУГИ:

                    • Отдаване под наем на печатни издания и електронни носители
                    • Отдаване под наем на допълнителни материали за подготовка на лекторите на МБИ
                    • Осигуряване на материали за участниците в семинарите на МБИ
                    • Фотокопиране на печатни материали

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП:
                    • Неограничен достъп до всички услуги за членове на библиотеката
                            - условия за корпоративни клиенти
                            - условия за индивидуални клиенти
                            - условия за лектори на МБИ
                            - условия за студенти
                    • Ограничен достъп за не-членове на библиотеката - фотокопиране на печатни издания и наемане на някои електронни носители
                            - условия за не-членове

ВИДОВЕ АБОНАМЕНТ И ТАКСИ:
                    • Абонамент за корпоративни клиенти
                            - едногодишен абонамент
                            - шестмесечен абонамент
                            - тримесечен абонамент    
                    • Абонамент за индивидуални клиенти / студенти
                            - едногодишен абонамент
                            - шестмесечен абонамент                    
                            - тримесечен абонамент 
                    • Абонамент за лектори на МБИ /40% намаление /
                            - едногодишен абонамент 
                            - шестмесечен абонамент
                            - тримесечен абонамент
                    • Абонамент за участниците в дистанционното обучение на МБИ
                            - едногодишен абонамент / 14% намаление /
                            - шестмесечен абонамент  / редовна цена /
                            - тримесечен абонамент / редовна цена /480.00 лв.
240.00 лв.
120.00 лв

84.00 лв.
42.00 лв.
21.00 лв.

50.40 лв.
25.20 лв.
12.60 лв.

72.00 лв.  
42.00 лв.  
21.00 лв.РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък, 09:30 - 17:00ч.


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
София 1202, ул. "Бачо Киро" № 49, в сградата на МБИ


ЗА КОНТАКТИ:
тел.: 980 5639, 986 18 54

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design