БИБЛИОТЕКА И МАТЕРИАЛИ ОТ СЕМИНАРИ

Библиотеката на Международния банков институт разполага с богат избор от български и чужди издания (в оригинал) на известни автори в икономическата и финансовата сфера, които са достъпни за всички желаещи да повишат квалификацията си, черпейки опит от световно доказани специалисти.

Екипът на Международен банков институт, със съгласието на своите лектори, реши да предостави и възможност за получаване на материали от проведени в института семинари.

Материалите ще бъдат предоставяни на хартиен или друг вид носител в сградата на Международен банков институт (или на посочен e-mail), след заплащане на такса.

Таксата можете да превеждате по банковата сметка на МБИ или да заплатите в брой в сградата на Инатитута.

Международен Банков Институт ООД:
Централна кооперативна банка АД
клон Дондуков
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
ДДС сметка №: BG52 CECB 9790 9041 5874 00

Тел. 02 /980 60 87

 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design