ПРЕДСТОЯЩ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕС

Да споделим опит: Първи стъпки по прилагане изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) за защита на личните данни – успехи и затруднения.

В продължение на успешно проведените семинари, които проследиха подготовката на частните и държавни дружества и обществените организации да внедрят и приведат работата си в съответствие с новата правна рамка на Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) за защита на личните данни, Съюзът на юристите в България и Апис Европа планират да проведат на 23 ноември 2018 г. мащабен национален семинар, на който ще бъдат отчетени първите стъпки по прилагането на новите европейски регулации.

Идеята на семинара e да се сподели направеното в различните сфери на дейност през изминалите 6 месеца от влизането (25.05.2018 г.) в сила на Регламента. Форумът ще бъде открит за участници от всички области и браншове в страната. Ще бъдат изнесени и първите впечатления и резултати от проверките на националната Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Посетителите на форума не заплащат такса за участие.

За мястото на провеждане на семинара, както и за всички новини в процеса на подготовката му, следете на www.apis.bg.

Очакваме и Вашите идеи, въпроси и предложения по темата, които можете да изпращате на E-mail: seminar@apis.bg.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design