Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, получаване на синтезирани знания, обмяна на практически опит, изучаване на тенденциите за развитието на банковата система в национален и международен мащаб. Много и най-разнообразни са темите на провежданите семинари и те са обобщени в рубриката "календар".


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design