Нови моменти в защита на страните в принудително изпълнение по реда на ГПК. Тълкувателна практика и ЗИД ГПК

Дата: 4 декември 2017г.
от 9.30 ч.


Продължителност: 1 ден


Такса за участие при ранно записване и плащане до 22 ноември 2017г.: 216 лв. с ДДС


Редовна такса за участие: 252 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:


09.30 - 10.30Обжалване на действия на СИ. Нови фактически състави
10.30 – 11.00 Кафе – пауза
11.00– 12.00Прекратяване и приключване. Обезпечителни запори при спиране. Съразмерност на принудата
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.30Определяне и обжалване на разноски.
15.30 – 16.00 Кафе – пауза
16.30 – 17.00Нови способи за изпълнение на паричните вземания. Запор на банкова сметка. Електронен запор.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design