“Финансовата институция в дигитален контекст: 2018 и след това”


Дата: 30 ноември 2017г. от 9.00ч.

Продължителност: 6 учебни часа

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.11.2017г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.
Програма на семинара:

1. ФИ като доставчик на услуги от първостепенно значение по смисъла на Директивата за мрежова и информационна сигурност – какви ще са новите задължения за ФИ след 10 май 2018 година? Програма за високо ниво на киберсигурност следва да се въведе за ФИ, които попадат в списъка, утвърден на национална ниво съгласно Директивата. Установяване, оценка, ескалация и нотификация на инцидентите по пробив на сигурността.
2. Регламентът за неприкосновеност на електронните съобщения – колко скоро проектът ще се превърне в задължително и пряко приложимо законодателство. Какви ще бъдат отраженията по отношение на начина на осъществяване на директен маркетинг на финансови услуги (телефон, мейл, уеб-сайт)? Голямата промяна, засягаща метаданните в контекста на маркетинг на финансови услуги по електронен път. Как се съотнася съгласието за целите на GDPR с това по ePrivacy регламента? Каква е възможната дерогация на национално ниво? Какви са последиците от неспазване? Как се съотнася с правилата за кръстосани продажби на финансови продукти по MiFID2 законодателството?
3. MiFID2– детайлен преглед на изискванията за запис на разговори/срещи/комуникации, които биха могли да доведат до сделка с финансови инструменти. Срок на съхранение на тези данни, който следва да се установи при взаимодействието с Закона за мерките срещу изпирането на пари, правото да (не) бъдеш забравен по GDPR и общото изискване за петгодишен период на съхранение по MiFID2. Автоматизирана отчетност на сделките по MiFID2– какво се променя и кои са новите моменти. Срок на съхранение на отчетите. Отчетността като услуга – все повече финансови институции предпочитат да се възползват от тази опция по EMIR законодателството; ще бъде ли това възможно и по MiFID2 и в каква степен, предвид правилата за сорсинг на различните видове ФИ?
4. PSD2: Същността на правото и задължението за осигуряване на XS2A (достъп до сметки на клиенти, който трябва да осигурят за трети лица) и SCA (засилена идентификация на клиенти). Колко скоро това ще станат задължителни характеристики на процеса на предоставяне на финансови услуги? Какви са предизвикателствата и възможностите за въздействие пред тях?

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design