“Сделки търговско финансиране & Incoterms 2010”


Дата: 10 ноември 2017г.
от 9:30ч.

Продължителност: 1 ден


Такса за участие с ДДС: 198 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Петър Арнаудов, Certified Documentary Credit Specialist (CDCS),
Senior Trade Finance Advisor
Trade Finance Advisory unit
Corporate, Investment and Private Banking, УниКредит Булбанк

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:

Документарен акредитив
- Видове, ангажименти и отговорности
- Международна Стандартна Банкова Практика за преглед на документи
- Потвърждение и мълчаливо потвърждение /Silent confirmation/
- Прехвърляеми и насрещни акредитиви /Back-to-Back L/C/
- Прехвърляне и откупуване на вземане

INCOTERMS 2010
- Видове и кратък обзор
- Рискове и отговорности за Продавача и Купувача
- Incoterms 2010 и документарните акредитиви


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design