“Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

Дата: 26 октомври 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: ½ ден

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 16.10.2017г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Валентина Стефанова – Началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор; Член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструмент

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
Програма на семинара:

1. Правна уредба на дейността, свързана с пазарите на финансови инструменти
2. Финансови инструменти и инвестиционни услуги, предлагани от посредниците
3. Изисквания към инвестиционните посредници при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти
• Отношения с клиенти
• Непрофесионални и професионални клиенти
• Оценка за уместност и целесъобразност
• Предоставяне на информация на клиенти
• Изпълнение на нареждания на клиенти
• Съхранение на клиентски активи
4. Правила при сключване на сделки с приемлива насрещна страна

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design