Онлайн академия - курс "Финансов анализ"

Успоредно с традиционното групово обучение се предоставя възможност за индивидуална самостоятелна квалификация по всяко време и от всяко място.

Стъпвайки на нашата електронна платформа и на утвърдените вече принципи за надграждане на умения ЦПО към МБИ ООД разработи учебна програма
в съответствие с изискванията на Държавните образователни стандарти.

Желаещите за участие в обучението получават достъп до онлайн академията, където са публикувани учебните материали и тестовете за решаване.

На успешно завършилите обучителния модул "Финансов анализ" се издава Удостоверение за част от професия при следните условия:

- време за обучение - до 2 месеца от регистриране в платформата

- такса за участие - 220.00 лв. без ДДС

При изявено желание се предлага и вариант за решаване на тестовете без преминаване през базовото обучение с издаване на Сертификат от МБИ ООД като:

- времето за обучение е до пет дни след регистрация за двата теста

- и таксата за участие е 60 лв. с вкл. ДДС.

Допълнителна информация относно онлайн обучението по курс "Финансов анализ" можете да получите на тел:

02/9805639 Галя Драганова

02/9806087 Петър Иванов

 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design