“Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”

“Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”

Предстои назначаване от министъра на правосъдието на работна група, която да изготви проект на Наредбата по чл.23 от Закона за особените залози за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози във връзка с последните изменения в Закона и се очаква към края на месец септември, за когато е насрочен семинарът, да има вече готова Наредба

Дата: 28 септември 2017г. от 9.30ч.

Програма на семинара:

• Изменения и допълнения в нормативната уредба.
• Подаване на заявления за вписване в ЦРОЗ.
• Видове вписвания – изисквания и документи.
• Видове справки и удостоверения.
• Въпроси и отговори

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Продължителност: ½ ден

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Наташа Босева – Директор, Централен регистър на особените залози

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design