“Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”

Програма на семинара:

1. Обща информация за FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).

2. Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.

3. Процедури по комплексна проверка – преглед на съществуващи и нови сметки на физически лица и образувания.

4. Последни промени в ДОПК във връзка с автоматичния обмен на информация на финансови сметки.

5. Преглед на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари.

6. Активни и пасивни нефинансови образувания.

7. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки.

8. Предоставяне на информация за целите на FATCA, CRS и DAC 2 – ред, формат и срокове.

Участниците могат да поставят предварително (писмено) теми/въпроси, които са важни за тях и ще бъдат разгледани и дискутирани с цел да се получи динамично съдържание в зависимост от конкретните нужди.

Дата: 5 октомври 2017г.
от 9:30 ч.

Продължителност: Един ден

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1

Лектор: Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 21 септември 2017г. включително/: 264 лв. с ДДС


Редовна такса за участие:
312 лв. с ДДС

Таксата за участие превеждайте по
банковата сметка на МБИ, като
изрично посочите темата на
семинара.
Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design