“Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България”

Програма на семинара:

1. GDPR като крайъгълен камък на дигиталната трансформация на Европа, която засяга и кредитните институции и финансовия сектор като цяло.
Контекстът: GDPR, регламентът за закрила на електронното лично пространство (т.нар. "кукис" регламент - ePrivacy), директивата за превенция на киберпрестъпленията (NIS директивата), PSD2 (втората директива за платежните услуги), MLD (законодателството против изпирането на пари и финансирането на тероризма), eIDAS (регламентът за електронната идентификация) и MIFID2 (регулациите относно дейността на кредитните институции и инвестиционните посредници, свързана с финансови и хибридни инструменти)

2. Как се съотнасят новите регулаторни реалности:
✓ Във времево отношение
✓ По отношение на сферите, които засягат
✓ По отношение на кръга лица, които ще бъдат засегнати
✓ Роля и отговорност на администратора на лични данни спрямо нововъведения обем отговорност на обработващия лични данни

3. GDPR, обяснен през някои основни концепции:
✓ Принципи
▪ Законност (наличието на законен интерес за обработката), справедливост, прозрачност
▪ Минималистичният подход и "забравянето"
▪ Съгласието – основни елементи
▪ Преносът на данни (сравнение с отворения банков стандарт)
▪ Точност - поправянето
▪ Достъпът до данни на техния носител
 Конфиденциалността – защитата по подразбиране и по дизайн
✓ Интензивна защита, повишено внимание
▪ Профилирането
▪ Автоматичната обработка на данни 2
▪ Директният маркетинг
✓ План за действие
▪ Оценка на въздействието от защитата на данни – кога е задължително, защо е препоръчително
▪ Мерки
▪ Текущ контрол
▪ Обучение
✓ Взаимодействие със законодателството относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма
▪ Приоритет
▪ Подробно и безконфликтно предвиждане на начин на действие във вътрешните документи и политиките за работа с клиенти на банката
✓ Компетентност
▪ Служител по защитата на данни – кога е необходим
▪ Компетентен орган – КЗЛД и думата на другите страни членки
▪ Работната група по чл.29/Европейският орган по защитата на данни
✓ Превенцията
▪ Обучения и сертификации – на браншово, корпоративно и индивидуално ниво
▪ Вътрешни документи
▪ Сертификации
▪ IT инфраструктура, кодиране, псевдонимизация
▪ Добри (браншови) практики
▪ Ясни и изчерпателни вътрешни правила, трудови договори, длъжностни характеристики
✓ Как да реагираме при затруднения:
▪ Видове нарушения
▪ Отчетност и докладване – на кого, в какви срокове
 Средства за защита на засегнатите лица

▪ Как да ограничим щетите?
▪ Санкции
 Въпроси и отговори

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Дата: 27 септември 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

Целева група: Юристи, ръководители и експерти от отделите „Нормативно съответствие“, „Правно обслужване“ и др.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design