“Нова правна рамка относно предотвратяване на изпирането на пари - преглед на основните моменти”

Програма на семинара:

1. Национална оценка на риска: Предвидено е създаване на постоянно действаща междуинституционална работна група с акт на Министерски съвет на Република България, която да изготвя и актуализира Национална оценка на риска на всеки 2 години;
2. Подход, основан на риска: Необходимост от изследване и съответно съхранение от задължените лица на по-голям обем от документи с цел доказване на правилен подход при оценката на риска;
3. Комплексна проверка: Въвеждането на задължителна комплексна проверка на клиенти, промяна на минималния праг при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой; минимални изисквания за прилагането на опростена комплексна проверка на клиенти;
4. Видни политически личности: разширяване на обхвата на лицата;
5. Собственост и управление. Регистър на действителните собственици, разкриване на действителните собственици;
6. Увеличаване на санкциите спрямо задължените лица при неспазване на мерките срещу изпирането на пари;
7. Очаквани изменения чрез проекта на Директива за изменение на Директива 2006/70/ЕО (AMLD V): електронни портфейли, виртуални валути, дигитални платформи за търговия и размяна на виртуални валути; идентифициране на плащания с предплатени карти.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Дата: 26 септември 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: ½ ден

Такса за участие с ДДС: 186 лв.

Целева група: Юристи, ръководители и експерти от отделите „Нормативно съответствие“, „Правно обслужване“, „Противодействие на изпирането на пари“ и др.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Катерина Краева, партньор във Wolf Theiss с над петнадесетгодишна практика в България. Преди присъединяването си към екипа на Wolf Theiss е заемала ръководни позиции като юрисконсулт в български банки и международни правни кантори.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design