Основни аспекти на предлаганите промени в методологията за изчисляване на индексите на Българска Фондова Борса-София


Дата: 6 юни 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: 1/2 ден

Такса за участие: 156 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Иван Такев, Изпълнителен директор на Българска фондова борса-София


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.comПрограма на семинара:

1. Общ преглед на съществуващите правила и спецификите на всеки един от индексите;
2. Въздействие на Регламент (ЕС) 2016/1011 НА Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове;
3. Обработка на корпоративни събития;
4. Прецизиране на терминологията;
5. Промяна в критериите за селекция на компаниите от SOFIX.
6. Ефект върху възможността да бъде следван индекса чрез портфейл.Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design