„Дялови инструменти, акции. Модели за оценяване и риск“


Дата:
29 май 2017г. от 9.30ч. – цял ден
30 май 2017г. от 9.30ч. – половин ден

Продължителност: 1½ ден /12 уч. часа/

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 май 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Златин Съръстов
Златин Съръстов е управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu), където се занимава с корпоративни и проектни финанси, частни пласменти на дялови инструменти, финансови и данъчни структуризации, сливания, придобивания и продажби на предприятия. Интересите и опитът му са в областта на количествените финанси, с фокус стохастично моделиране на риска и възвръщаемостта и използването на финансовите деривати в реалния живот известни още като реални опции. Бенефин е финансова консултантска компания, която предлага услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти.

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
Програма на семинара:

1. Първични и вторични, организирани и неорганизирани пазари на дялови инструменти

2. Технология и процес на първично публично предлагане и частен пласмент

3. Принципни основи на стойността на дялови инструменти и риска им

4. Балансови равенства на риска и стойността, теореми на Моделиани Милър

5. Портейлна теория на Марковиц и модел за оценяване на капиталовите активи на Шарп

6. Оценяване на дружества, предприятия, проекти и дялови инструменти (акции) в тях

7. Детайлно моделиране и факторен анализ

8. Редуциране на моделите за оценяване и запазване на основните свойства

9. Симулационни сценарийни анализи тип Монте Карло и определяне на нива на устойчивост и необходими резерви

10. Определяне на оптимална структура на капитала и капацитет за поемане на дълг

11. Оценяване посредством сконтирани парични потоци

12. Изследване на гъвкавостта и представянето и посредством опции

13. Оценяване на стратегическата стойности и гъвкавостта

14. Определяне на цената, систематичния и идеосинкратичния риск на предприятия

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design