„Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност“


Дата: 17 май 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: ½ ден

Такса за участие с ДДС: 162 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“ и
Николай Горанов, отговарящ по линия „Български документи за самоличност“, Главна дирекция „Национална полиция“

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:

1. Банкови измами,обща характеристика и видове.

2.Измами с документи за самоличност, български и чужди. Проверки на същите.

3.Използване на пълномощни. Удостоверяване на упълномощителя и упълномощения. Заверки извън страната.

4.Взаимодействие на структурите в банката. Роля на отделите "Сигурност" и "Риск" при подпомагане работата на служителите от Фронт-офисите. Участие на МВР в процеса.

5.Практическо занятие, касаещо документите за самоличност.

6.Дискусия. Въпроси и отговори.
Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design