ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, в което имате възможност да се обучавате, да надградите и затвърдите своите знания в удобни за Вас време и място.

Единственото условие е да разполагате с компютър и интернет достъп.

За целта е необходима безплатна регистрация в платформата с адрес: https://ibi-bg.vedamo.com

След направената регистрацията Вие можете да платите таксата за избрания продукт и ще получите достъп с уведомителен e-mail.

Първоначално предлагаме два продукта и планираме да увеличим и разширим възможностите за избор:

1. Дистанционен курс по Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение и стандартите към нея. Тест за издаване на Удостоверение.
За курса
Основни теми:
 Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение;
 Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи);
 Замяна на повредени български банкноти и монети;
 Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване;
 Решаване на тест по Наредба 18 на БНБ и стандартите към нея.

При успешно издържан тест Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Международен банков институт ООД (Лицензия № 200712545/2008 г.) издава Удостоверение за професионално обучение по част от професия "Касиер".


Преди плащане е необходима регистрация в ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Обща цена на пакета: 100 лева.
ДДС не е дължим и не е включен в цената.

Плащането се извършва по банков път по сметка на МБИ ООД при

Централна кооперативна банка АД,
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

За издаване на фактура, моля, изпратете данните на Десислава Попова не по-късно от деня на плащане.
За счетоводни въпроси - тел.: 02 / 986 25 04.

След постъпване на таксата по сметка на МБИ ООД ще получите уведомителен е-mail за достъп до пакета в рамките на 72 астрономически часа.

Тестът е успешно издържан при минимум 15 верни отговора.
За издаване на удостоверение е необходимо да попълните регистрационен формуляр
(Регистрационна карта-Дистанционен курс по Наредба 18)

Попълнения формуляр изпратете на Галя Драганова или Петър Иванов.

Желаещите, които не са работили и към момента не работят във финансови институции, дружества за касови услуги, фирми за инкасова дейност, хотели и обменни бюра, в процеса на обучение получават допълнително и самостоятелно задание. Разработеното задание се изпраща на Галя Драганова или Петър Иванов.

За допълнителни въпроси - тел: 02 / 980 56 39 или 02 / 980 60 87

2. Тест по Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение и стандартите към нея.
Решаване на тест по Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение и стандартите към нея.

При успешно издържан тест с минимум 15 верни отговора, Международен банков институт ООД издава Сертификат.

Преди плащане е необходима регистрация в ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Цена на пакета: 36 лева с включен ДДС.

Плащането се извършва по банков път по сметка на МБИ ООД при

Централна кооперативна банка АД,
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

За издаване на фактура, моля, изпратете данните на Десислава Попова не по-късно от деня на плащане.
За счетоводни въпроси - тел.: 02 / 986 25 04.

След постъпване на таксата по сметка на МБИ ООД ще получите уведомителен е-mail за достъп до избрания пакет в рамките на деня.

За издаване на Сертификат е необходимо да попълните регистрационен формуляр
(Регистрационна карта-Тест по Наредба 18).

Попълнения формуляр изпратете до Петър Иванов или Милена Николова

За допълнителни въпроси - тел: 02 / 980 60 87 или 02 / 980 41 79


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design