ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте темпото си на обучение, времето, мястото и продължителността на учене.

Предимства на електронното обучение:
*Спестяват се разходи за командировки, хотели, зали, лектори и техника;
*Едновременно обучение на един или повече служители от фирмата;
*Не е нужно участникът да напуска работното си място;
*Всеки обучаем може свободно да участва в решаването а казуси и дискусии;
*Винаги обратна връзка за резултата от обучението;
*Чрез електронното обучение Вие ще можете да проверите до каква степен са усвоени новите знания чрез тестове;
*И не на последно място по-ниската цена на обучение - около 50% по-малко, отколкото традиционния аналог.


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design