ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте темпото си на обучение, времето, мястото и продължителността на учене.

Предимства на електронното обучение:

*Спестяват се разходи за командировки, хотели, зали, лектори и техника
*Едновременно обучение на един лили повече служители от фирмата
*Не е нужно участника да напуска работното си място
*Всеки обучаем може свободно да участва в решаването а казуси и дискусии
*Винаги обратна връзка за резултата от обучението
*Чрез електронно обучение Вие ще можете да проверите до каква степен са усвоени новите знания чрез тестове
*И не на последно място по-нисаката цена на обучение - около 50 % по-малко, отколкото традиционния аналог.


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design