Сертифициран семинар на тема: „Производство по стабилизация“

Дата: 21 април 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден /6 уч. часа/

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.04.2017г.: 198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 222 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Костадинка Недкова, Съдия в Търговска колегия, Върховен касационен съд

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:

1.Откриване на производство по стабилизация - цел, предпоставки и последици;
2. Органи на производството по стабилизация; Установяване на кредиторите с право на глас;
3. Разглеждане, приемане и утвърждаване на плана за стабилизация; Действие, неизпълнение и унищожаване на плана за стабилизация;

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design