Сертифициран практически семинар на тема: „Управление на кредитния риск“ /надграждащо обучение/


Дата: 31 март 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 168 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 192 лв.

При записване на два семинара:
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./ и управляващ партньор в НекстДжен консултинг. Изключително богат опит като специалист и изпълнителен директор на търговска банка.


Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

1. Кредитен риск - правна рамка
2. Органи за управление на кредитния риск в ТБ
3. Профил на кредитния риск и апетит
4. Кредитен процес - физически лица
5. Кредитен процес юридически лица
6. Необходима информация за подготовка и стартиране на кредитния процес
7. Структуриране на кредитната сделка
8. Кредитно предложение
9. Финансов анализ – предмет на кредитния риск
a. Основни финансови показатели
b. Финансови отчети
10. Мониторинг на кредитните сделки
11. Обхват и оценка на рисковите експозиции
12. Класификация на рисковите експозиции
13. Отчитане на загуби от обезценка
14. Риск от контрагента
15. Стрес –тестове
16. Най-добри практики, казуси

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design