Сертифициран, практически семинар на тема: „Управление на риска – капитал и капиталови изисквания“ (надграждащо обучение)

Дата: 30 март 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 168 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 192 лв.

При записване на два семинара:
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./ и управляващ партньор в НекстДжен консултинг. Изключително богат опит като специалист и изпълнителен директор на търговска банка.


Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

1. Структуриране на риска в ТБ
2. Органи за управление на риска
3. Процес по управление на риска
4. Мониторинг и отчетност
5. Правна рамка за управление на капитала
a. Регламент 575 на Европейския парламент
b. Закон за кредитните институции
c. Наредби на БНБ
d. Единен надзорен наръчник
6. Капитал от първи ред
7. Капитал от втори ред
8. Капиталови изисквания
a. Капиталови съотношения
b. CRD IV капиталова рамка
9. Капиталова адекватност
10. Капиталови буфери
11. Планиране на капитала
12. Стрес – тестове, сценарии, ефекти
13. Ливъридж
14. Най-добри практики, казуси

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design