БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Link Detector е наследник на иновативния компонент EU links Checker - част от успешно разработения от АПИС европейски проект, за който Европейската комисия номинира АПИС в топ десет в рамките на наградата за иновации Innovation Radar 2016.
Добавката може да бъде полезна не само в работата на юристите. Дори да четете статия във вестникарски сайт, в която са цитирани правни актове или нормативни документи, ако сте инсталирали Link Detector в браузъра, който ползвате, той ще ги разпознае и ще създаде линкове към тези актове в базата данни на Апис.
Важна способност на Link Detector е да анализира съответния текст за наименования на физически или юридически лица, ЕГН или ЕИК. Там където бъдат открити връзки, те се маркират в различен цвят и потребителят може да види информацията, която го интересува – участие във фирми и свързани лица за гражданите; обявени актове, осигурени лица, финансова информация – за фирмите.
Разширението може да бъде изтеглено без заплащане от браузърите Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox, и текстовия редактор Microsoft Word. На интернет страницата на АПИС www.apis.bg са публикувани линкове към инсталациите на Link Detector, дадени са указания как да се направи инсталацията и как функционира добавката. Не е необходимо да сте клиент на Апис, за да изтеглите разширението и да го използвате в работата си.
Вече 28 години стремежът на АПИС непрекъснато да развива и обогатява правно-информационните продукти и услуги в съответствие със съвременните изисквания на клиентите, определя лидерското му място сред производителите и доставчиците на информационни технологии на българския пазар.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design