Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални въпроси по изпълнителното производство (Дискусия по ТРОСГТК 2/2013)“

Дата: 1 декември 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден

Такса за участие при ранно записване и плащане до 23 ноември 2016г.: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 240 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.
Програма на семинара:

 Започване на изпълнението. Изпълнителни основания. Тенденции в уредбата на преки изпълнителни основание: чл. 622а.ГПК и чл. 32 ал. 5 и чл. 35 ЗОЗ.

 Искова защита на длъжника и трети лица срещу изпълняемото право. Защита срещу процесуална незаконосъобразност. Жалби и искове за вреди.

 Изпълнение на парични вземания. Насочване на изпълнение. Несеквестируемост и запорни съобщения

 Присъединяване на кредитори и разпределение. Оценки и разноски. Защита на конкуриращ взискател

 Заключителна дискусия по очаквани нормативни промени

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design