Сертифициран семинар на тема: „Национална картова схема“

Дата: 14 декември 2016г.
от 9.00ч.

Продължителност: 6 учебни часа


Такса за участие: 180 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектори: Стоилка Арсова, ръководител „Национална картова схема“, Борика-Банксервиз“ АД
Детелин Евлогиев, бизнес-анализатор, „Информационни технологии“, Борика-Банксервиз АД

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF


Програма на семинара:

 Преглед на картовия пазар. Ползи и статус на НКС

 Членство в НКС, правилник за управление и тарифна политика

 Националната Картова Схема съгласно Европейския регламент за обменни такси

 Общи и Продуктови правила, Стандарти за прилагане на марката – процедури за кандидатстване, сертификации, видове продукти, трансакции

 Бизнес възможности и примери за позициониране

 Правила за оспорени трансакции –процеси за оспорвания, процес за рапортуване на измамни трансакции

 Преглед на системата за оспорвания


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design