Сертифициран семинар-дискусия на тема: „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители: актуални моменти относно правата и задълженията на търговските банки и други кредитни институции“

Дата: 22 ноември 2016г.
от 10.00ч.

Продължителност: половин ден


Такса за участие: 156 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектори: Христо Трендафилов, главен юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности“, Комисия за защита на потребителите

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:


 Задължение за предоставяне на информация.

 Договор за кредит за недвижим имот

 Недействителност на договора за кредит. Неравноправни клаузи.

 Способи за решаване на потребителски спорове.

 Контрол, упражняван от КЗП.

 Административно – наказателни разпоредби.

 Дискусия


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design