Практически семинар на тема: „4-тата Директива за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма и след това (Изменителната директива на Директива 2015/849)“


Дата: 29 ноември 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1/2 ден


Такса за участие: 150 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектори: Екип лектори от Министерство на финансите

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Програма на семинара:

 Кратък преглед на 4-тата Директива и въвеждането й в българското законодателство;
 Предложени промени в Директива 2015/849;
 Действителният собственик и изменителната директива;
 Тръстовете и подобните договорни образувания;
 Витуалните валути;
 Предплатените карти;
 Регистри;
 Срокове за въвеждане на изменителната директива.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design