Практически семинар на тема: „Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции – нормативна рамка и практическо приложение“

Дата: 25 ноември 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 6 учебни часа

Такса за участие: 180 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Боян Бончев, директор на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, Българска народна банка
Атанас Иванов, съветник на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, Българска народна банка

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:

1. Нормативна рамка на национално ниво, директно приложима правна рамка на ЕС и насоки на Европейския банков орган

2. Подготовка на възстановяването и преструктурирането – етапи на ескалиране на проблемите. Инструменти за превенция, ранна намеса, преструктуриране


3. Цели, условия и общи принципи на преструктурирането

4. Оценяване за целите на преструктурирането


5. Инструменти за преструктуриране

6. Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения


7. Преструктуриране на трансгранични банкови групи

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design