Практически семинар на тема: „Управление на риска в търговска банка“


Дата: 27-28 октомври 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 2 дни

Такса за участие при ранно записване и плащане до 19 октомври 2016г.: 240 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 276 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./ и управляващ партньор в НекстДжен консултинг. Изключително богат опит като специалист и изпълнителен директор на търговска банка.


Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:
I. Организация на риска в търговска банка

1. Структура на риска
2. Риск мониторинг
3. Комитети за управление на риска
4. Управление на риска
5. Отчетност на риска
6. Казус
II. Управление на капитала
1. Капитал от първи ред
2. Капитал от втори ред
3. Минимални капиталови изисквания за капиталова адекватност
4. Необходими капиталови изисквания и буфери
5. Управление на капиталовия недостиг
6. Планиране на капитала
7. Стрес тестове
8. Ливъридж
9. Предизвикателства пред Базел III
10. Казус
III. Ликвиден риск

1. Формиране и структура на ликвидния ресурса
2. Управление на ликвидния риск – апетит за ликвиден ресурс
3. Регулаторни мерки и правила за управление на ликвидния риск
4. Необходимо ли е да се формират вътрешни трансферни цени за ресурса?
5. Казус
 VI. Операционен риск

1. Политика за управление на операционния риск
2. Процеси, измерване и контрол
3. Програма за непрекъсваемост на бизнеса
4. Compliance – правно, по стандарт, етично и социално отговорно
5. Казус
 VII. Кредитен риск

1. Нормативна уредба и правила
2. Профил на кредитния риск и апетит
3. Институционално управление на кредитния риск и отговорности
4. Кредитен процес
5. Структуриране на кредитната сделка
6. Необходима информация в кредитното предложение
7. Финансов анализ
8. Отчетност и мониторинг
9. Концентрации на кредитен риск
10. Модели за оценка на кредитния риск съобразно клиентите
11. Редуциране на кредитния риск и управление на обезпечението
12. Кредитен риск от контрагента
13. Казус

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design