Практически семинар-дискусия на тема: „Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки по реда на ДОПК“ – II-ри семинар

Дата: 25 октомври 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден


Такса за участие: 186 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектори: Елисавета Стоименова, държавен експерт по приходите в отдел „Управление и развитие“, дирекция „Събиране“, НАП и
Здравка Карагеоргиева, главен юрисконсулт в отдел „Управление и развитие“, дирекция „Събиране“, НАП

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Програма на семинара:

Програмата на семинара ще бъде изготвена от лекторите от НАП на база получените от банките въпроси и ще Ви бъде изпратена допълнително

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design