Семинар относно стартиране на дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове

Продължителност: 1/2 ден

Такса за участие: 180 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектори: Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева, старши експерт в дирекция „Регистри“, БНБ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Програма на семинара:

09:00-09:10 Представяне
09:10-09:30 Регистри на банкови сметки в страни от ЕС
09:30-10:15 Нормативна база, характеристика и функции на Регистър на банковите сметки и сейфове (РБСС) в България
10:15-10:30 Подаване на данни в РБСС
10:30-10:50 Достъп до информация от РБСС
10:50-11:20 Почивка
11:20-11:30 Бъдещи законодателни инициативи
11:30-12:30 Въпроси и отговори

Целева група:
Специалисти от следните отдели на търговските банки:
„Банкови операции“, „Разплащания“, „Обслужване на клиенти“, „Информационни технологии“, „Нормативна база и съответствие“ и др.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design