Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални проблеми на въззивното производство“

Дата: 04 октомври 2016г. /вторник/
от 9.30 ч.


Продължителност: 1 ден


Такса за участие: 264 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Програма на семинара:

 Правомощия на съда извън ограничения въззив.
 Нищожно решение.
 Контрол за редовност на искова молба и допустимост на производството.
 Служебно прилагане на материален закон.
 Промяна в квалификацията.
 Насрещна жалба и присъединяване към жалба.
 Процесуални преклузии по твърдения и доказателства.
 Порочен доклад на първа инстанция.
 Мотиви на въззивния съд.
 Актуална практика по чл. 290 ГПК.
 Особености на жалби при безспорни производства:
 Обжалване на решение при признание на иска.
 Защита срещу неприсъствено решение

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design