Семинар-дискусия на тема: “Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”

Семинарът е базиран на промените в ДОПК и практиката свързана с правилното попълване на декларациите и първото подаване на информация за целите на FATCA.

Дата: 20 юни 2016г.
от 9:00 ч.

Продължителност: Един ден

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1

Лектор: Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 10 юни 2016г. включително/: 264 лв. с ДДС


Редовна такса за участие:
312 лв. с ДДС

Таксата за участие превеждайте по
банковата сметка на МБИ, като
изрично посочите темата на
семинара.
Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
Съдържание на семинара:

1. Обща информация и същност на FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
2.Основни задължения за финансовите институции. Обхват на информацията, която ще бъде обменяна.
3.Процедури по комплексна проверка – преглед на съществуващи и нови сметки на физически лица и образувания.
4. Активни и пасивни нефинансови образувания.
6. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
7. Поверителност и защита на личните данни.
8. Правила за ефективно прилагане на автоматичния обмен на финансова информация. Административно-наказателни разпоредби.
9. Първо предоставяне на информация за целите на FATCA – срокове и технически изисквания. Преглед на xml схемата.
10. Дискусия по практически въпроси и проблеми, свързани с автоматичния обмен на финансова информация.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Участниците могат да поставят предварително (писмено) теми/въпроси, които са важни за тях и ще бъдат разгледани и дискутирани с цел да се получи динамично съдържание в зависимост от конкретните нужди.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design