Семинар-дискусия на тема: „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите – какво ще се промени след приемането му?“

Дата: 26 май 2016г.
от 9:30 ч.

Продължителност: Един ден


Цена с ДДС: 180 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Тихомир Тошев, Изпълнителен директор,
«Кредит Център»


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Основни теми:

1. Преглед на закона – какво е важно да знаем и прилагаме?;
2. Пазарът на ипотечно кредитиране в България - обзор;
3. Кредитирането на жилища в строеж;
4. Рефинансирането – ще се увеличава ли през следващите години?;
5. Лихивите по ипотечните кредити – на къде ще вървят?;
6. Кредитните консултанти – как да работим по-добре с тях?.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design