Сертифициран семинар за банкови служители: „Безконтактни и бизнес карти VISA“

Дата: 20 май 2016г.
от 9:30 ч.


Продължителност: Половин ден


Цена с ДДС: 90 лв.


Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектори: Красимира Райчева, мениджър на VISA Европа за България и Петър Крилчев, мениджър „Развитие и ефективност на POS, VISA Европа, България.

Целева група

Семинарът е предназначен за служители от Фронт-офис звената на търговските банки.

Програма на семинара

Първа тема: Безконтактни карти Visa – Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България
- Съдържание:
Какво представлява безконтактната технология
Предимства на безконтактната технология
Разпространение на безконтактни карти в Европа и в България
Безконтактната технология и бъдещето на дигиталните разплащания
- Въпроси и отговори

Кафе-пауза

Втора тема: Бизнес карти Visa – Петър Крилчев, мениджър развитие и ефективност на POS, Visa Европа, България
- Съдържание:
Бизнес карти - увод
Ползи от бизнес картите
Бизнес картите в България
Икономика на бизнес картите
Видове бизнес карти
Примери от кампании
- Въпроси и отговори

Заключителни думи: Красимира Райчева


Участниците получават сертификат за участие в семинара от Международен банков институт.
Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF


Заявката за участие се изпраща на:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design