Практически семинар на тема „Кредитен анализ и оценка на риска“

Продължителност: Един ден /8 уч.ч./

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202,
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
/вход от към ул. ”Кирил и Методий”/

Лектори: Димитрис Вафиадис. Риск Мениджър за България, ОББ

Деян Стоилов, Старши Анализатор кредитен риск“, ОББ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:

Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката за участие се изпраща на:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Работният език на семинара ще бъде английски.

1. Introduction
• Credit Risk definitions
• Credit Risk weights
• Q&As

2. Credit Proposal
• Content
• General instructions and tips
• Identification of other risks affecting credit risk
• Q&As

3. Financial Analysis

• General terms
• Topics of analysis in:
• Balance sheet
• Profit & Loss account
• Ratios
• Cash-flows and projections
• Accessing group cash-flows and ring-fencing
• Information gathering
• Q&As

4. Structuring a transaction
• Common corporate lending products
• Term-sheet
• Investment loans and project finance term-sheets
• Q&As

5. Restructurings
• Merits and benefits
• Conditions and standard terms
• Q&As

6. Tools for credit underwriting and monitoring
• Principles of ratings and PDs
• RAROC principles and cost of capital
• Q&As

7. Case study
• Final Q&As

 Basel II main credit risk rules
 RAROC
 Restructuring
 Collaterals management

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design