Сертифициран семинар на тема: ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАЛОГА И ИПОТЕКАТА

Дата: 30 юни 2015 г. /вторник/
от 9:30 ч.

Продължителност: Един ден /8 уч.ч./

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход от към ул. ”Кирил и Методий”/

Лектор: Румен Неделчев, управител на КОК "БОРУН

Програма на семинара:

 Особености при оценката на недвижими имоти за нуждите на ипотеката и проблемите при извършването на оценката.

 Особености при оценката на машини и съоръжения за нуждите на залога и проблемите при извършването на оценката.

 Организационни проблеми при оценката на недвижими имоти и машини и съоржения при извършването на оценката.

 Препоръки от добрата оценителска практика при оценката на недвижими имоти и машини и съоръжения при извършване на оценки за нуждите на ипотеката и залога.

Заявката за участие се изпраща на:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design