Сертифициран семинар на тема: „Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки“

Програма на семинара:

* Ролята на Швейцария в автоматичния обмен на финансова информация
* Развитие на отношенията между ЕС и Швейцария
* Преглед на Споразумението
* Други данъчни въпроси, регулирани от Споразумението
* Основни задължения, дефиниции и обхват на обменяната информация
* Процедури по комплексна проверка
* Други въпроси

Дата: 3 юли 2015 г. /петък/ от 14.00 ч.

Продължителност: Половин ден

Цена с ДДС: 144 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Иван Антонов, Главен юрисконсулт, Дирекция "СИДДО", НАП

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на:

milena.nikolova@ibi-bg.com

ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design