Новата серия евробанкноти „Европа“: Характеристики и защитни елементи на новата банкнота от 10 евро

Дата: 26 юни 2015 г. /петък/
от 17:30 ч.

Продължителност: 3 уч.ч.

Цена с ДДС: 60 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Красимир Костадинов,
Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ

Семинарът е надграждащ за участници успешно завършили сертификационен курс „Касови валутни операции“

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design