Практически семинар-дискусия относно дейностите по противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма: „Нови тенденции и типологии. Санкции на ЕС и ООН. Казуси“

Дата: 27 април 2015г. от 13:30 ч.

Продължителност: 1/2 ден

Цена с ДДС: 144 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектор: Екип от САД „Финансово разузнаване“, ДАНС

Програма на семинара:

Експертите от САД „Финансово разузнаване“ ще очакват Вашите конкретни въпроси, които желаете да бъдат дискутирани, не по-късно от 20 април 2015г. Моля, изпратете ги на някой от посочените по-долу мейли, а ние поемаме ангажимента да ги препратим на лекторския екип.

Съгласно действащото законодателство, САД „Финансово разузнаване“ към ДАНС оказва безвъзмездна методическа помощ при разработване и осъществяване на този семинар, лекторите не получават заплащане, а таксите за участие в обучението покриват единствено и само административните разходи по подготовката и провеждането му, в т.ч. наем зала и оборудване, кафе-паузи, учебни материали и др.

Семинарът ще бъде проведен при наличие на минимум 20 регистрирани участника.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на на следните мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от
Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design