Сертифициран семинар на тема: Наредба 18 на БНБ

Дата: 31 януари 2015 г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектори:

- Красимир Костадинов
Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ

- Владимир Дервенков
Гл.експерт по касови технологии, отдел “Логистика и касови технологии”, БНБ

- Соня Диянова
Експерт в отдел “Национален център за анализ”,
БНБ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Програма на семинара:

Основни теми:

 Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи).

 Замяна на повредени български банкноти и монети.

 Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване.

Разглеждат се и всички останали въпроси, включени в наредбата.

Участниците получават удостоверение за завършения курс от БНБ и Международен банков институт след успешно полагане на тест.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design