Сертифициран семинар на тема: „Права на кредитори в производство по несъстоятелност“

Дата: 16 февруари 2015г. /понеделник/
от 9.30 ч.

Продължителност: 1 ден

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 13 февруари 2015г. включително/: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие:
240 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Диана Митева, Съдия,
ОС Варна

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Програма на семинара:

 Защита на кредиторите в първата фаза. Обезпечителни мерки. Присъединяване към молба на друг кредитор. Обжалване на определената от съда начална дата на неплатежоспособността.

 Предявяване на вземанията и искове за установяване на спорни вземания.

 Продължаване на индивидуално извънсъдебно и принудително изпълнение. Реализиране на права по чл. 717н от Търговския закон.

 Преклудиране на права; Защита на конкуриращи се кредитори при разпределение.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design