Сертифициран семинар на тема: „Управление на времето и мотивация за работа“

Дата: 18 февруари 2015 г.
от 9.00 ч.

Продължителност: 1 ден

Цена за всеки отделен семинар с ДДС: 156 лв.


*Таксата за участие в този случай
не подлежи на облагане с ДДС, тъй като обучението се провежда през Център за професионално обучение (ЦПО) към МБИ

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Младен Владимиров,
Организационен психолог, консултант „Управление на човешките ресурси“

Всички регистрирали се участници и за трите семинара и успешно преминали финалния тест, освен сертификата от МБИ, ще получат Удостоверение за част от професия ”Финансист”, Специалност ”Банково дело” по рамкова програма „Е”.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design