Сертифициран семинар на тема: „Превенция на професионалния стрес и липсата на удовлетвореност от работата“

Дата: 4 февруари 2015 г.
от 9.00 ч.

Продължителност: 1 ден

Цена за всеки отделен семинар с ДДС: 156 лв.

*Таксата за участие в този случай
не подлежи на облагане с ДДС, тъй като обучението се провежда през Център за професионално обучение (ЦПО) към МБИ


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектор: Младен Владимиров,
Организационен психолог, консултант „Управление на човешките ресурси“


Всички регистрирали се участници и за трите семинара и успешно преминали финалния тест, освен сертификата от МБИ, ще получат Удостоверение за част от професия ”Финансист”, Специалност ”Банково дело” по рамкова програма „Е”.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Програма на семинара:

- Специфика на професиите, работещи с хора. Фактори за развитие на професионалния стрес. Презентация + дискусия

- Професионален стрес, синдром на професионалното изчерпване и негативни последици върху поведението и здравето на работещия. Работа с казуси.

- Личностни качества на работещия, определящи развитието на професионален стрес и ниска удовлетвореност от работата. Сюжетно-ролева игра.

- Разработване на стратегии за справяне с професионалното изчерпване – социална подкрепа, степени на свобода в работата, кариерно развитие, хобита, релаксационни техники. Заключителна дискусия.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design