КАСОВИ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

Дата: 28-29 януари 2017г. /събота и неделя/
от 9:00 ч.


Продължителност - 2 дни


Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1
(вход от към ул.„ Кирил и Методий“)

Лектори:
Красимир Костадинов – Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ
Светлана Паунова – началник отдел “Резервна каса”, БНБ
Соня Диянова - експерт в отдел “Национален център за анализ”, БНБ
Владимир Дервенков - Гл.експерт по касови технологии, отдел “Логистика и касови технологии”, БНБ

Такса за участие с ДДС: 186 лв.

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Съдържание на семинара:
1. Нормативната уредба за касова дейност.
2. Организация на работа на валутни касови гишета
3. Касова техника и практическо приложение.
4. Защитни елементи в банкнотите (лев, евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк).
5. Нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства.
6. Касови валутни операции.
7. Изкупуване и продажба на чуждестранна валута.

Участниците получават удостоверение за завършения курс от БНБ и Международен банков институт след успешно полагане на тест.


Записването за участие става след попълване на формуляр за участие и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.


Заявката за участие изпращайте на e-mail:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design