Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове - реквизити, сетълмент, рискове при плащане. Пътнически чекове – реквизити, особености при осребряванетто им, защити срещу фалшификация.“

Международен банков институт има удоволствието да представи на Вашето внимание сертифицирано обучение на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове - реквизити, сетълмент, рискове при плащане. Пътнически чекове - реквизити, особености при осребряванетто им, защити срещу фалшификация.“

Дата на практически семинар-дискусия: 15-ти декември 2014 г. от 09:30 ч.

Продължителност: 1 ден (8 учебни часа)

Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” № 49, ет. 1

Лектор: Евгени Бонев
Директор, Дирекция “Международни операции”, Централна Кооперативна Банка АД

Основни теми:

1. Поименни чекове:

1.1. Чекът като платежно средство.
1.2. Страни по чековите плащания.
1.3. Видове чекове:
1.3.1. От гледна точка на издателя:
лични (personal cheques)
фирмени (commercial cheques)
банкови (bank drafts)
1.3 .2. От гледна точка на възможността за прехвърляемост: непрехвърляеми (non transferrable)
прехвърляеми/ордерни (transferrable)
1.3.3. В зависимост от вида на сметката, по която е чековия авоар:
с покритие по текуща сметка (checking account)
предплатени чекове
други: трезорни чекове (treasury), пенсионни чекове
1.4. Основни и допълнителни реквизити на чековете.
1.5. Прехвърляне правото на вземане, джиросване (endorsement).
1.6. Инкасо и клиринг на чековете.
1.6.1. Стандартно инкасо (standard cheque collection; unconditional credit)
1.6.2. Незабавен кредит под резерв (immediate credit under usual reserve; conditional credit)
1.7. Кодовата линия на чековете (МICR-line).
1.8. Връщане на неплатени чекове (Return Item Processing). Срокове за връщане. Причини за връщане.

2. Пътнически чекове:

2.1. Същност, основни характеристики, предимства и недостатъци на пътническия чек като платежно средство.
2.2. Процедура Watch-and-Compare при осребряването на пътнически чекове.
2.3. Защитни реквизити за разпознаване на фалшиви пътнически чекове. Практически казуси

- Презентация на PowerPoint и реални чекове.

Таксата за участие е в размер на 168 лева с ДДС, а крайният срок за получаване на заявките Ви за участие е 28-ми ноември 2014 г.

Заявката за участие се изпраща на e-mail:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design