Практически семинар относно новите промени в Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание организиран от Международен банков институт Практически семинар-дискусия на тема: "Разглеждане на новите промени в Наредба №16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи; в Указанието за статистиката на плащанията по Наредба № 16 на БНБ, в сила от 1 юли 2014г. и лихвената статистика, съставяна от БНБ в съответствие с Регламент (ЕО) № 63/2002". Екип от Лектори, представители от отдели „Надзор на платежните системи“ и „Платежни системи“, дирекция „Банкова политика” и отдел „Парична и банкова статистика”, дирекция „Статистика” на БНБ, ще проведат практическия семинар на 23 октомври 2014г. от 09:00 ч. в Учебния център на МБИ на ул. „Бачо Киро“ №49.

Основни теми:

- Представяне на статистическата информация и изискванията към предоставяните в БНБ отчети от доставчиците на платежни услуги, операторите и участниците в платежни системи по Наредба №16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.;

- Представяне на новото Указание за статистиката на плащанията по Наредба № 16 на БНБ, в сила от 1 юли 2014 г., което въвежда изискванията на Регламент (ЕС) №1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията.;

- Представяне на лихвената статистика, съставяна от БНБ в съответствие с Регламент (ЕО) № 63/2002 на Европейската централна банка от 20 декември 2001г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2001/18).

Таксата за участие е в размер на 180 лева с ДДС, а крайният срок за получаване на заявките Ви за участие е 21 октомври 2014г.

Заявката за участие се изпраща на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design